Praktikant hos Blokk

Kom i praktik hos Blokk, hvis du kunne tænke dig at være med til at løse alle former for arkitekt- og rådgivningsopgaver inden for nybyggeri, ombygning, konvertering og renovering af almene og private boliger, erhvervs- og kulturbyggeri.

Læs mere
LCA-beregning

Fra januar 2023 indføres der en række klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra byggeri. Et af kravene er LCA-beregning.

Læs mere