Boliger

PROJEKTER

Natursøhusene i Allerød

Projektet omhandler et samlet tæt-lav boligbyggeri på 14.210,4 m2, i alt 122 rækkehuse. Bebyggelsen opføres med facader i lyse teglsten og med større sammenhængende vinduespartier.

Udearealerne udformes som en større sammenhængende grøn parkstruktur med nærlegepladser, og terrasseområderne ved boligerne er kun markeret med grønne strukturer.

Bygherre: Ejendomsselskabet JMG ApS
Arkitekt: BLOKK ApS
Landskabsarkitekt: BLOKK ApS
Ingeniør: Svend Poulsen A/S              
Ydelser: Projekteringsledelse, projektering, udbud, tilsyn

Se flere billeder her


Usserød kongevej 41

Ny bebyggelse på Usserød Kongevej med 5 boliger og 1 erhverv i stueplan.

Projektet opføres i lyse mursten med mønstermurværk i savtakstforbandt og tagbolig beklædt i kobber, alle vinduer og døre er i kobberfarve.

Projektets udearealer er udformet nøje efter de visioner der er i kommuneplanen om skabelse af byrum langs Usserød Kongevej, projektet er derfor indrykket i forhold til vejen.

Bygherre: Usserød Kongevej 41 ApS

Arkitekt: BLOKK ApS

Ingeniør: Klaus Nielsen A/S
Entreprenør: HK-Entreprise A/S
Ydelse: Projekteringsledelse, projektering, tilsyn

Se flere billeder her


Lindevangs Allé 3A

Projektet indeholder 12 boliger samt en erhvervsenhed. Bebyggelsen vil fremstå som en serie af stablede villaer med grønne frodige haver i flere etager, der trapper op og ned med 4 etager mod Lindevangs Allé og op til 5 etager mod Nimbusparken.  


Projektet er tegnet af we architecture og udviklet af Spacefab.


Bygherre: Ejendomsselskabet Lindevangs Allé 3A

Totalentreprenør: Byggeselskabet Paulsen A/S

Arkitekt: BLOKK ApS
Landskabsarkitekt: BLOKK ApS
Ingeniør: Klaus Nielsen A/S (totalrådgiver)
Ydelse: Projekteringsledelse, detail/hovedprojektering


Se flere billeder her

Smallegade Byhus

3.etagers byhus placeret i gårdmiljø på Frederiksberg.

Ejendommen skal gennemrenoveres og indrettes til moderne byhus med tagterrasse og altan på 1.sal.


Bygherre: NP Ejendomme ApS
Arkitekt: BLOKK ApS
Ingeniør: Klaus Nielsen A/S
Ydelse: Projekteringsledelse, projektering, myndighedsdialog 

Se flere billeder herKastanjegården, Rækkehuse

Kastanjegården er nybyggeri af 10 rækkehuse i 1½ plan udformet som eksisterende gård som er i forfald.

Boligerne indrettes så der er 100m2 haver til hver bolig og gårdrummet indrettes til ankomst til boligerne og som fællesarealer for beboerne.

Landskabligt bevares oprindelig belægningstyper i gårdrummet og eksisterende grønne arealer mod markerne bibeholdes.


Arkitekt: BLOKK ApS
Ydelse: Skitseprojekt for privat bygherre.


Margarinefabrikken, Tølløse

Indretning af op til 22 boliger på den gamle Margarinefabrik i Tølløse.

Projektet indrettes med boliger i form af familielejligheder, 1 værelseslejligheder, rækkehuse og etablering af tilhørende grønne områder.

Dele af de eksisterende bygninger er bevaringsværdige.


Bygherre: 3E Ejendomme ApS
Arkitekt: BLOKK ApS

Landskabarkitekt: BLOKK ApS

Ingeniør: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS
Ydelse: Projekteringsledelse, projektering, disponering, myndighedsprojekt, udbudsprojekt


Skademosen 1+2

Konkurrenceprojekt for grundkøb i Trekroner Roskilde.

Bebyggelsen bestående af ca. 30 boliger placeres som en boliggruppe omkring et indre gårdrum med adgang til gårdrummet fra Skademosen.

I det indre gårdrum placeres parkeringspladser, depoter/skure, fælles affaldssortering og øvrige fællesarealer. Boligblokkene er opdelt, så der opstår kig mellem dem. Mindre boligblokke placeres mod Trekroner Parkvej, så bebyggelsen drosler ned i skala mod nabobebyggelsen/villakvarteret, der ligger mod øst.

I de grønne områder kan render af marksten være med til at understøtte overdrev karakteren, ved fokus på design af afledning af regnvand.


Bygherre: Projektejendomme ApS

Arkitekt: BLOKK ApS

Landskabsarkitekt: BLOKK ApS

Ingeniør: Klaus Nielsen A/S
Ydelse: Konkurrenceprojekt for grundkøb, skitsering, arkitektur, landskab, budgettering

Se flere billeder her

Valby Langgade - Tagboliger

Projektet omhandler indretning af 7 nye tagboliger på eksisterende ejendom.

Der udføres tilgængelighed til ejendommen og de nye boliger ved etablering af elevatortårn.


Myndighedsprojekt er tegnet af Wenzel+Tuxen arkitekter


Bygherre: Argo Bolig ApS

Arkitekt: BLOKK ApS

Ingeniør: Jens-Peter Madsen ApS
Ydelse: Projekteringsledelse, udførelsesprojekt, udbudsprojekt, tilsyn


Øster Søgade - Tagbolig

Projektet omhandler indretning af tagbolig på eksisterende ejendom med egen tagterrasse.

Der udføres ny varmecentral til boligen og der udføres trappesprinkling.


Skitseprojekt er tegnet af Wenzel+Tuxen arkitekter.


Bygherre: Argo Bolig ApS

Arkitekt: BLOKK ApS

Ingeniør: Klaus Nielsen A/S            
Ydelse: Projekteringsledelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, tilsyn


Esromgade

Projektet omhandler ombygning med tilbageførelse af ejendommens lejligheder til oprindelige størrelser på hhv. 56 og 59 m2 pr. etage og indretning af tagbolig med udnyttet loftrum.

Ejendommen er bevaringsværdi, der ændres ikke ved udvendig facade eller tag.


Bygherre: Projektejendomme A/S

Arkitekt: BLOKK ApS

Ingeniør: Klaus Nilsen A/S                 
Ydelse: Projekteringsledelse, myndighedsprojekt


A/B Hveensborg Tagrenovering

Tagrenovering, fuld udskiftning af skifer, zinkbeklædninger og etablering af undertag samt fuld renovering af kviste af ejendomshjørne mod Amagerbrogade. Eksisterende tørrerum opgraderes.  

Bygherre: A/B Hveensborg
Arkitekt: BLOKK ApS
Ingeniør: Klaus Nielsen Ingeniør A/S
Ydelse: Projekteringsledelse, projektering, udbud, byggeledelse

Mosede Strandvej

Ejendom ved strandvejen med 4 boliger og med erhverv i stueplan.

Projektet opføres med lys teglsten og store vinduespartier og med adgang til store terrasser og altaner.


Projektet er tegnet af Danaform ApS.


Bygherre: Per Rieland

Totalentreprenør: Casatotal ApS

Arkitekt: BLOKK ApS

Ydelse: Detail/hovedprojektering


Tangholm beboerlokale

Indretning af beboerlokale og udarbejdelse af myndighedsprojekt.

Beoerlokalet er placeret i Tangholm ved Engholmene i Sydhavnen.


Bygherre: NPV A/S
Arkitekt: BLOKK ApS
Totalentreprenør: HIRD A/S               
Ydelse: Myndighedsprojekt, udbudsprojekt, tilsyn

Vi er medlem af